Onderhoud en inspectie

Onderhoud van klim- en boulderwanden

Indoor klim- en boulderwanden behoeven doorgaans geen of weinig onderhoud. Uiteraard dient schade, ongeacht de oorzaak ervan, zo spoedig mogelijk hersteld te worden.

Outdoor klim- en boulderwanden vergen WEL regelmatig onderhoud! Schoonhouden van de wand (verwijdering van mossen, schimmels, aanslag en vuil) en herstellen van beschadigde delen verlengt de levensduur van uw outdoor klim- of boulderwand.

Topropepunten (Touwomlooppunten) en voorklimhaken etc., hebben doorgaans ook weinig tot geen onderhoud nodig. Bij overmatige slijtage of beschadigingen moeten deze natuurlijk wel vervangen worden.

Gebruik

Schoolwand

Klimhallen

Aanbevolen vervangingstermijn

10 jaar

5 jaar

Inspectie van klim- en boulderwanden

Er zijn 3 soorten inspecties die dienen te worden uitgevoerd, nadat de klimwand is goedgekeurd (door een externe instantie) en aan u is opgeleverd. Vertigo heeft ruim 25 jaar ervaring met het inspecteren van klim-en boulderwanden. De door Vertigo opgeleverde wanden worden dan ook in alle gevallen op de onderstaande wijzen gekeurd.

Dagelijkse inspectie

De beheerder kijkt de wand na op de door de fabrikant (Vertigo) opgegeven punten en registreert in uw logboek dat u deze visuele inspectie hebt uitgevoerd. U beslist zelf of er eventueel geconstateerde gebreken een direct gevaar is waardoor er niet ( veilig) geklommen kan worden en of er actie moet worden ondernomen voor het herstel.

Operationele inspectie 

Een zaakkundig bedrijf of persoon, zoals Vertigo, voert regelmatig (jaarlijks, tenzij anders doorgegeven door de fabrikant) een operationele algehele veiligheidsinspectie uit. Deze inspectie houd het volgende in:

  • Fysieke controle zekeringspunten en bevestiging;
  • Het klimoppervlak van de wand en waar mogelijk het framewerk worden nagelopen op bevestiging en beschadiging;
  • Tenslotte wordt beslist of de klim- of boulderwand veilig kan worden gebruikt.

De resultaten van de inspectie worden met de eventuele te nemen maatregelen geregistreerd in het logboek conform de norm EN12572-2:2017.

Hoofdinspectie

Voor klim- en boulderwanden op scholen en dergelijke volstaat het ( indien er geen calamiteiten hebben plaatsgevonden) om de operationele- en hoofdinspectie jaarlijks tegelijkertijd uit te laten voeren.  Klim-en boulderwanden dienen  jaarlijks in detail te worden ge├»nspecteerd zoals de voorschriften voor de hoofdinspectie van de leverancier (Vertigo) beschrijven

Vertigo Climbing Structures & Equipment bv voert de operationele- en hoofdinspecties op afspraak uit op het voor u meest gunstige moment ( in overleg te bepalen). De Rapportage wordt digitaal aangeleverd na uitvoering van de inspectie. Acute gebreken worden uiteraard ter plekke met u besproken. Kleine problemen die weinig extra tijd kosten worden direct opgelost. Voor afgekeurde materialen of te repareren delen wordt een prijsopgave gedaan en zal na uw toestemming zo spoedig mogelijk ( op afspraak) worden vervangen of gerepareerd.