Onderhoud en inspectie

Onderhoud van klim- en boulderwanden

Indoor klim- en boulderwanden behoeven doorgaans geen of weinig onderhoud. Uiteraard dient schade, ongeacht de oorzaak ervan, zo spoedig mogelijk hersteld te worden.

Outdoor klim- en boulderwanden vergen WEL regelmatig onderhoud! Schoonhouden van de wand (verwijdering van mossen, schimmels, aanslag en vuil) en herstellen van beschadigde delen verlengt de levensduur van uw outdoor klim- of boulderwand.

Topropepunten (Touwomlooppunten) en voorklimhaken etc., hebben doorgaans ook weinig tot geen onderhoud nodig. Bij overmatige slijtage of beschadigingen moeten deze natuurlijk wel vervangen worden.

Voor een klimwand voor schoolgebruik adviseren wij een wisseling van de Topropepunten na 10 jaar na installatie.

Bij intensief gebruik, zoals in klimhallen, adviseren wij de Topropepunten na een periode van 5 jaar na ingebruikname te laten uitwisselen, echter kan het voorkomen dat bepaalde Topropepunten reeds eerder aan vervanging toe zijn omdat de ringen 10% of meer zijn ingesleten.

Bijna alle mogelijk voorkomende herstelwerkzaamheden kunnen wij verzorgen variërend van het verhelpen van kleine beschadigingen  in het klimoppervlak tot vervanging van klimpanelen/wanddelen en uitwisselen van zekeringspunten.

Indien U de wand jaarlijks door ons laat inspecteren, zal de persoon die de wand inspecteert U uiteraard informeren over de toestand van de klim- of boulderwand en met u bespreken welk onderhoud er dient te worden gedaan om de wand in optimale conditie te houden of te brengen. Het is aan u om te beslissen welk onderhoud U zelf uit wilt voeren en/welk onderhoud u graag wilt laten doen.

Inspectie van klim- en boulderwanden

Er zijn 3 soorten inspecties die dienen te worden uitgevoerd, nadat de klimwand is goedgekeurd (door een externe instantie) en aan u is opgeleverd.

Dagelijkse ( visuele) inspectie:

De beheerder kijkt de wand na op de door de fabrikant opgegeven punten en registreert in uw logboek dat u deze visuele inspectie hebt uitgevoerd. U beslist zelf of er eventueel geconstateerde gebreken een direct gevaar is waardoor er niet ( veilig) geklommen kan worden en of er actie moet worden ondernomen voor het herstel.

Operationele inspectie:

Een zaakkundig bedrijf of persoon voert regelmatig ( met de regelmaat die aangegeven wordt door de fabrikant maar tenminste jaarlijks) een operationele algehele veiligheidsinspectie uit, controleert fysiek de zekeringspunten en bevestiging, loopt het klimoppervlak van de wand en waar mogelijk het framewerk na op bevestiging en beschadiging en beslist of de klim- of boulderwand veilig kan worden gebruikt. Alle gecontroleerde punten worden geregistreerd en waar nodig van commentaar voorzien betreffende de te nemen maatregelen . Rapportage dient in het logboek te worden bijgevoegd.

Hoofdinspectie:

Voor klim- en boulderwanden op scholen en dergelijke volstaat het ( indien er geen calamiteiten hebben plaatsgevonden) om de operationele- en hoofdinspectie jaarlijks tegelijkertijd uit te laten voeren.  Klim-en boulderwanden dienen uiteraard jaarlijks gedetailleerd te worden geïnspecteerd zoals in de voorschriften voor de hoofdinspectie van de leverancier worden opgegeven.

 

Vertigo Climbing Structures & Equipment bv voert de operationele- en hoofdinspecties op afspraak voor U uit op het voor u meest gunstige moment ( in overleg te bepalen). Rapportage wordt digitaal aangeleverd na uitvoering van de inspectie. Acute gebreken worden uiteraard ter plekke met u besproken. Kleine problemen die weinig extra tijd kosten worden direct opgelost. Voor afgekeurde materialen of te repareren delen wordt een prijsopgave gedaan en zal na uw toestemming zo spoedig mogelijk ( op afspraak) worden vervangen of gerepareerd.